jempolfacebook.wordpress.com

Home » Posts tagged 'Pengasihan Melebihi Susuk Emas'

Tag Archives: Pengasihan Melebihi Susuk Emas

Pengasihan Melebihi Susuk Emas

Dirikan sholat hajat 2 rokaat.
Lalu baca hamdalah 1x, basmallah 3x,
takbir 11x, sholawat 11x, istighfar 11x
lalu doa “ Ya Allah, berilah pengasihan
dan jadikanlah hamba disukai semuah
makhlukmu, amin ” dilanjutkan baca ya
Rohiim 100x dan dilanjut doa seperti
diatas.

Amalan ini untuk mengaktifkan kekuatan
pengasihan yang kami isikan pada tubuh
saudara.

Pengasihan Melebihi Susuk Emas

Dirikan sholat hajat 2 rokaat.
Lalu baca hamdalah 1x, basmallah 3x,
takbir 11x, sholawat 11x, istighfar 11x
lalu doa “ Ya Allah, berilah pengasihan
dan jadikanlah hamba disukai semuah
makhlukmu, amin ” dilanjutkan baca ya
Rohiim 100x dan dilanjut doa seperti
diatas.

Amalan ini untuk mengaktifkan kekuatan
pengasihan yang kami isikan pada tubuh
saudara.