jempolfacebook.wordpress.com

Home » pendidikan » Sesorah bahasa jawa

Sesorah bahasa jawa

PENGUMUMAN

WARNING !!!!
Warning Website ini telah rusak,kami tidak dapat lagi menambahkan artikel di blog ini,untuk kenyamanan anda lihat website baru kami ke !!!!

Sini !!!

mohon maaf atas ketidaknyamanannyaannya

Ads By : Forumbagus

RSS Tulisan Terbaik

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

Nuwun,
Bapak kepala sekolah lan bapak ibu guru ingkang kula urmati,
raka kelas 9 ingkang kula tresnani. Pudya puji pudyastuti katur
dhumateng Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun
angluberaken rahmat sarta hidayah dhumateng kula panjenengan
sami.

Raka kelas sanga ingkang kula tresnani ingkang skedhap malih
badhe nilaraken bangku pawiyatan ing SMP menika. Kula
minangka wakilipun kelas pitu lan kelas wolu badhe ngaturaken
panampi atur perpisahan saking raka kelas sanga. Kula
ngraosaken bingah dene panjenengan sampun kasil medal saking
SMP menika kanthi nganthongi ijasah mring SMA.

Kula sakanca badhe ngaturaken pangapura awit kekirangan lan
kaluputan kula sakanca. Raka kelas sanga ingkang kula tresnani,
kula sakanca ugi badhe ngaturaken matur nuwun paring pitedhah
dhumateng rayi kelas pitu lan kelas wolu. Kula sakanca boten
saged atur pinwales menapa-menapa naming atur matur nuwun
wonten ngarsane. Kita namung saged mbales nggangge doa
mugi-mugi sukses lan slamet.

Sejatinipun tugas para raka kelas sanga menika luwih abot
maneh, saya inggil tingkat pendidikan saya inggil injih tugas
ingkang kedah dipunrampungaken. Mula raka kelas sanga kedah
semangat sinau mempeng supados menapa mawon ongkang
para raka kelas sanga cita-citaaken saged dipuncapai.

Kula cekapi semanten rumiyin atur kula, bilih wonten kiranging
atur kawula, kula nyuwun lumunturing samodra pangaksami.
Nuwun.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s